Posts Tagged ‘velsigne’

2
feb

Velsign – og forbann ikke

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

Har du kvittet deg med noen fiender i det siste?

Ja, for hvis du er troende, så er du mer eller mindre i krig. En av apostlene, Paulus, kunne kalle det «troens gode strid» og formane en lærling til å stride i samme strid. Det er bare ett av hans mange ord for krigen vi får del i som etterfølgere av Fredens Gud. Han har en rekke ord for krigens farer: nød, angst, forfølgelse, fare eller sverd. «Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss». Det kunne skrives bøker om det, og det har skjedd.

Der er én tekst mange griper til når kamp er emne, Efeserbrevet 6,10-18. De troendes fiende identifiseres: Djevelen og hans hær og hans offiserer. De er imponerende. Men de kan overvinnes av en hær kledd i Guds fulle rustning. Igjen: det kunne skrives bøker om det, …

Tags: , , ,

7
feb

Tanker før et besøk av Ed Silvoso

   Posted by: reidar    in Foredrag/artikler

29. april til 1. mai 2014 kommer Ed Silvoso tilbake til Bergen. Der er en bred enighet mellom mange om at det er godt og viktig at han kommer. Vi kjenner mer eller mindre mannen og hans forkynnelse, noen på grunnlag av besøket hans her i februar 2013, noen på grunnlag av både det og tidligere besøk +/- bøkene hans og for noens vedkommende, Tyrannus-skolen. Antakeligvis er der likevel en rekke måter å tenke på om Silvosos tjeneste blant oss.
Kanskje disse tankene kan ha adresse utover dem som venter på Silvoso i april-mai i Bergen?

Tags: , , , , , ,