Posts Tagged ‘vekkelse’

23
mai

Gud gjør noe nytt og hans folk jubler

   Posted by: reidar    in Reportasjer/intervjuer

Folk strømmer til Toronto Airport Vineyard

(1994) Ved årsskiftet ringte pastor John Arnott i Toronto Airport Vineyard til sin kollega i St. Louis, Randy Clark, og ba ham komme til Canada: ”Kom og forkynn i fire dager. Jeg tror Gud vil gjøre noe.” Randy Clark var i tvil. I alle fall måte han få ta med seg et team. Han turde ikke reise alene.

20. januar var Randy og teamet på plass i Toronto. Siden har møtene fortsatt. Og folk – mange tusen til sammen – har kommet fra alle kanter. Og den såkalte ”Toronto-vekkelsen” sprer seg fra sted til sted og fra land til land.

I august tilbrakte Visjons redaktør en uke i Toronto. Her følger noen av inntrykkene ledsaget av et sukk: Hvordan skal en beskrive det ubeskrivelige? For en del av det som skjer, kan ikke formidles med ord. Det må oppleves….

Tags: , ,