Posts Tagged ‘trosbekjennelsen’

Tema fra den apostoliske trosbekjennelse: Én linje fra 2. trosartikkel: «sto opp fra de døde tredje dag» og én linje fra 3. trosartikkel: «legemets oppstandelse og det evige liv».

«Kristus er førstegrøden». Selve ordet betinger en fortsettelse. Førstegrøden er det første som blir modent og høstes fra en åker. Men der kommer mer – av samme art – fra samme åker. Er det derfor apostelen i denne sammenhengen er opptatt med å kalle Kristus et menneske? De dødes oppstandelse er «kommet ved et menneske». Og «de som hører Kristus til», er mennesker. Og på en eller annen eller flere måter må hans oppstandelse danne mønster for vår.

Tags: , , ,

21
jan

Min Herre og frelser

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

Etter min mening er Luthers lille katekisme det beste som er skrevet etter at NT-forfatterne la ned pennen! Og det beste av det beste er forklaringene til troens artikler. Ikke noe i boken overgår forklaringen til artikkelen om troen på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre.

Tags: , , ,