Posts Tagged ‘tjeneste’

4
nov

På jorden slik som i himmelen – 7

   Posted by: reidar    in Ukategorisert

Her kommer neste artikkel i serien om «På jorden slik som i himmelen». Den handler om hvordan Gud bruker menigheten og den enkelte for å fremme sitt rike og fullførelse av misjonsbefalingen. Noen av konklusjonene er ikke uten videre i pakt med vanlige meninger. Gi respons! Hjelp meg til å forbedre hele artikkelserien.

Tags: , , , ,

13
jul

Født for Kristi sak

   Posted by: reidar    in Anmeldelser

Brian Houston:
Født for en hensikt
Hermon Forlag 2008
Hft. 182 sider

Født for en hensikt webBrian Houston er leder for Australias største menighet, Hillsong Church i Sydney.  Hillsong er ikke minst kjent for sin lovsang, og gjennom både fjernsynsprogram og planting av nye Hillsong-menigheter andre steder (London, Kiev, Moskva, Cape Town) har Houston og hans mange medarbeidere stor innflytelse internasjonalt.  Ikke minst Houston selv er etterspurt som taler ved konferanser i mange land.

”Født for en hensikt” er et usminket kall til et hengivent og rikt liv som en Jesu disippel midt i verden og hverdagen.  Selve tittelen viser at Houston er opptatt av at ingen av oss er ”tilfeldigheter”, men skapt av Gud og født for å tjene hans hensikt – Kristi sak heter det oftest i denne boken.  ”Du har en Far i himmelen …

Tags: , , , , ,

9
jul

Å tjene Gud i ”8-4-vinduet”

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

Vi er midt i årets OASE-stevne. I går hadde amerikaneren Bob Fraser et inspirert og inspirerende seminar om å være kristen på ”markedsplassen”, ute i forretnings- og samfunnslivet ellers. Bob Hartley fulgte opp i går kveld med en bred profeti om den frihet vi får til å løfte opp Jesus i alle deler av samfunnet. Disse budskapene er midt i strømmen av det vi hører Ånden si til menighetene. Her er noen flere betraktninger om det noen har kalt ”8-4-vinduet”.

Tags: , ,

7
jul

Tjenere og trenere for de hellige

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

Det hender at troende mennesker klager over at vi ikke lenger har slike kristenhøvdinger som generasjonene foran oss hadde. Vi kan lengte etter nye høvdinger. Men kanskje vi mer trenger til flere ledere som er kalt og utrustet av Gud til å utruste hæren av hellige som skal bære evangeliet om Guds rike til vår generasjon og den neste?

Tags: , ,

– Your business is your ministry, sier Rich Marshall. Han har vært pastor i trettifem år, men er det ikke lenger. Men menigheten lønner ham likevel. For den har innsett at Marshall har et budskap med adresse til mange mennesker langt ut over dens egne grenser. Det er ikke tale om evangelisering. Men det dreier seg om å sette langt flere kristne fri til den tjeneste Gud har kalt dem til – men som menighetene kanskje har glemt er en fullverdig tjeneste.

Tags: , ,

17
jun

Kalt til å forandre

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

I bønnearbeidet for byen vår har vi ofte brukt et av versene fra Jeremias brev til jødene som var bortført til Babylon: ”Søk den byens velferd som jeg har bortført dere til, og be for den til Herren! For når det går den vel, så går det dere vel.” Det har vært motiverende for bønn for byen. Men Jeremia gjør oppdraget med å søke byens beste til noe mer. Han ser etter en helhjertet deltakelse i byens liv. ”Bygg hus og bo i dem! Plant hager og spis deres frukt!” Guds folk er kalt til å være med å forandre og la Gud forvandle byen, lokalsamfunnet.

Tags: , ,

25
mai

Menighetsbyggere

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

Guds rike bygges gjennom «givere» i ordets bredeste mening, mennesker som har lært at «det er saligere å gi enn å ta imot».

Det har vært sagt mye om den kristne menighet som et sted hvor sårede og haltende mennesker skal kunne finne tilflukt, et sted hvor der er plass for den svake. Det forbildet Jesus ga, viser oss at det er viktig. Han hadde øye for den som ikke klarer seg selv, og den som andre overser.

Tags: , ,