Posts Tagged ‘stibbe’

16
aug

Finner fred i Guds farskjærlighet

   Posted by: reidar    in Anmeldelser

Mark Stibbe: Far, hvor er du? Om farsfravær og farshjerte. Prokla-Media, 2012

«Far, hvor er du?» er nok en omfattende beskrivelse av det budskap Stibbe og The Father’s Heart Trust ønsker å formidle gjennom kurs, seminarer og møter. Utgangspunktet er at vår generasjon, ikke minst i den vestlige verden, opplever det Stibbe kaller en pandemi av farløshet.Sterk forkynnelse av Gud som Far.

Tags: , , , ,