Posts Tagged ‘soaking’

Tid alene med Gud hører til det normale kristenliv. Det er ikke noe som ble oppfunnet verken av pietistene eller av det moderne fornyelsesfolket. Jesus praktiserte det selv og forutsatte at det er en del av normal livsstil for hans disipler. Han sa: ”Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg” (Matt 6,6 i NT05).

Tags: , ,

Pietisme og pietister er nesten fremmedord for mange unge kristne i dag. Andre mener seg å vite mer og kan bruke ordene med litt forakt i stemmen. For ordene forbindes med loviskhet. Og ingen kan nekte for at loviskhet noen ganger har preget pietistiske miljøer. Men i utgangspunktet står retningen for sannheter og en praksis som er viktig for alle levende kristne. Den understreket hvor avgjørende det enkelte menneskes forhold til Gud er. For å skille mellom det å ha et allment positivt forhold til kristentroen og kanskje dertil være en ”kirkekristen”, ble det vanlig å snakke om å være personlig kristen.

Tags: , ,