Posts Tagged ‘Ragnvald den Hellige’

5
jan

Kunnskaps- og fantasirikt om helgen

   Posted by: reidar    in Anmeldelser

Per Løvhaug: Ragnvald den Hellige.
Fortellingen om Lista-gutten som ble jarl og helgen

Løvhaug har gitt seg selv utfordringen, ”å gjøre denne prektige mannen til et menneske med lengsler og drifter, med tro og tvil. Ikke minst det siste.” Han mener at det kan ”tenkes Ragnvald levde i en tid som hadde visse likheter med vår, hvor det stilles spørsmål ved vedtatte sannheter, og alternative retninger trekker søkende sjeler til seg.” Forfatteren lykkes med sitt forsett.

Tags: , , ,