Posts Tagged ‘Pippert’

28
jul

Solid om evangelisering

   Posted by: reidar    in Anmeldelser

Rebecca Manley Pippert: Ut av saltbøssa. Evangelisering som livsstil. Luther Forlag, 2012

Forfatteren ønsker at boken skal representere ”en forståelse av evangelisering som viser de tvilende og søkende respekt og som etterstreber autentiske relasjoner med hver enkelt, i tillegg til at boken fremhever en måte å dele evangeliet på som er ekte og samsvarer med den enkeltes personlighet”.

Tags: , ,