Posts Tagged ‘menighetsledelse’

22
jun

Mann og kvinne i menighet – 1

   Posted by: reidar    in Prekener/bibeltimer

En preken i en serie om mann og kvinne – den første av to om mann og kvinne i menighet. Utgangspunktet var skapelsen, «til mann og kvinne skapte han dem». «Jesus opphever ikke,» sies det her, «han stadfester og gjenoppretter. I Det nye testamente er det tydelig at Skaperens design for mann og kvinne først skal prege familien – og dernest Guds egen familie – menigheten. Vi har så vidt hørt om menigheten i talen om Guds gode ordninger. I dag skal vi pløye litt dypere.»

Tags: , , , , , ,

22
jun

Mann og kvinne i menighet – 2

   Posted by: reidar    in Prekener/bibeltimer

Hagen er stor, trærne er mange. Enten du er kvinne eller mann, gjelder apostelen Peters formaning: ”Etter som enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde” (1 Pet 4,10).
Her er mye land å innta. Vi vil se menn ta i bruk sine gaver på maskulint vis; vi vil se kvinner som tar i bruk sine gaver på feminint vis. Jeg vet ikke engang hvordan dette vil ta seg ut. Men jeg vet at Gud har skapt oss til mann og kvinne for at vi skal utfylle hverandre, ikke konkurrere. Vi trenger hverandre om vi skal bli det Gud har kalt oss til.

Tags: , , , , ,

22
jul

Mangel på pastorer?

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

For store deler av frikirkeligheten, ikke bare i Norge, men internasjonalt, er det blitt en selvfølge at en skikkelig menighet må ha en pastor. Pastor er den viktigste tittelen i vide kristne kretser.
Det er underlig. For i Det nye testamente er pastor ikke en tittel. Ordet pastor (på norsk: hyrde, gjeter) brukes bare én gang som substantiv om kristenledere.

Tags: , , , , ,