Posts Tagged ‘Menighetsfakultetet’

16
mai

Profetisk på Menighetsfakultetet?

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

Et avsnitt av Jon Kvalbeins store «Tro og tanke»-artikkel om Menighetsfakultet i Dagen 10. mai frister til sitat og en liten kommentar. Han skriver at MFs læremessige profil har endret seg i mange spørsmål. Ett av dem er synet på kvinneprester: «I 1972 avgav MFs professorråd en uttalelse der et flertall på fem gikk inn for å ordinere kvinner, mens fire hadde motsatt konklusjon.»

Og Kvalbein gjengir fra mindretallets uttalelse: «Diskusjonen omkring det foreliggende spørsmål har vist at tilhengerne av kvinnelige prester bare kommer til rette med de nevnte skriftsteder (især 1. Kor. 14,34 og 1. Tim. 2, 11f) ved å hevde at prinsippet om kvinnenes underordning er noe tidshistorisk og ikke har gyldighet for vår tid verken i kirken eller i ekteskapet. Vi frykter at dette syn på Skriftens autoritet kan trekke etter seg konsekvenser for andre av Det nye Testamentes anvisninger og formaninger. Vi …

Tags: , ,