Posts Tagged ‘menighet’

22
jun

Mann og kvinne i menighet – 1

   Posted by: reidar    in Prekener/bibeltimer

En preken i en serie om mann og kvinne – den første av to om mann og kvinne i menighet. Utgangspunktet var skapelsen, «til mann og kvinne skapte han dem». «Jesus opphever ikke,» sies det her, «han stadfester og gjenoppretter. I Det nye testamente er det tydelig at Skaperens design for mann og kvinne først skal prege familien – og dernest Guds egen familie – menigheten. Vi har så vidt hørt om menigheten i talen om Guds gode ordninger. I dag skal vi pløye litt dypere.»

Tags: , , , , , ,

22
jun

Mann og kvinne i menighet – 2

   Posted by: reidar    in Prekener/bibeltimer

Hagen er stor, trærne er mange. Enten du er kvinne eller mann, gjelder apostelen Peters formaning: ”Etter som enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde” (1 Pet 4,10).
Her er mye land å innta. Vi vil se menn ta i bruk sine gaver på maskulint vis; vi vil se kvinner som tar i bruk sine gaver på feminint vis. Jeg vet ikke engang hvordan dette vil ta seg ut. Men jeg vet at Gud har skapt oss til mann og kvinne for at vi skal utfylle hverandre, ikke konkurrere. Vi trenger hverandre om vi skal bli det Gud har kalt oss til.

Tags: , , , , ,

16
jun

Menighet i og for verden

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

På hvilken måte er lokalsamfunnet blitt annerledes eller bedre på grunn av din menighet? Hvis menigheten skulle dø, ville lokalsamfunnet savne dere?

Tags: , , ,

14
okt

Alminnelig menighet

   Posted by: reidar    in Anmeldelser

Per Eriksen:
Deilig er hjorden
– en hyllest til flergenerasjonsmenigheten
Verbum Forlag 2009
138 sider

Deilig er hjordenPer Eriksen er pastor i Fredrikstad Frikirke og en flittig skribent. Nå har han skrevet en hyllest og kjærlighetserklæring til det han karakteriserer som sitt ideal: ”En helt alminnelig menighet, for helt alminnelige mennesker.” Det er en varm bok og et ømt forsvar for en menighet som har som ideal å inkludere alle generasjoner. Han polemiserer ikke mot dem som har andre idealer. Eriksen ”ønsker at alle gode krefter skal lykkes. Landet vårt er stort nok til å romme alle typer menigheter.”

Det er sikkert riktig. Men det er vanskelig å tro annet enn at Eriksens ideal, en menighet med rom for alle generasjoner, bør være retningsgivende for de fleste menigheter. Flertallet av forsamlingsledere har antakeligvis et mer eller mindre uttalt ønske om …

Tags: ,

30
sep

La hundre blomster blomstre!

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

”Når jeg leser i Bibelen om nådegavene i forsamlingene,” skrev professor Carl Fr. Wisløff for mange år siden, ”da er det som om jeg ser inn i en skjønn hage, med blomster i alle farger – men i rik harmoni.” Er ikke det et bilde av det en forsamlingsleder drømmer og ber om? Kanskje ikke alltid. For det hender vel at vi fanges opp av krav til effektivitet og målbare resultater. Da er ikke veien lang til å sammenligne seg med andre og gripes av stolthet når vi er en smule bedre enn dem, eller av mindreverdsfølelse når vi ikke når opp.

Tags: , , ,

13
jul

Født for Kristi sak

   Posted by: reidar    in Anmeldelser

Brian Houston:
Født for en hensikt
Hermon Forlag 2008
Hft. 182 sider

Født for en hensikt webBrian Houston er leder for Australias største menighet, Hillsong Church i Sydney.  Hillsong er ikke minst kjent for sin lovsang, og gjennom både fjernsynsprogram og planting av nye Hillsong-menigheter andre steder (London, Kiev, Moskva, Cape Town) har Houston og hans mange medarbeidere stor innflytelse internasjonalt.  Ikke minst Houston selv er etterspurt som taler ved konferanser i mange land.

”Født for en hensikt” er et usminket kall til et hengivent og rikt liv som en Jesu disippel midt i verden og hverdagen.  Selve tittelen viser at Houston er opptatt av at ingen av oss er ”tilfeldigheter”, men skapt av Gud og født for å tjene hans hensikt – Kristi sak heter det oftest i denne boken.  ”Du har en Far i himmelen …

Tags: , , , , ,

14
jun

”Hvis jeg skulle plante en menighet …”

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

Et privilegium jeg har satt pris på, er å få være med som samtalepartner for mennesker som skal plante menighet. Noe av det jeg spør om, er hva slags menighet de tror Gud har kalt dem til å starte. Svarene er forskjellige. Jeg har sans for noe Jack Deere sa i en periode han ikke var menighetsleder: ”Hvis jeg skulle plante en menighet, ville jeg ikke være opptatt av at en bestemt gruppe mennesker skulle føle seg velkommen der. Jeg vil ha en menighet der Den Hellige Ånd føler seg velkommen.”

Tags: , ,

7
jun

Menighet, kirke, forsamling

   Posted by: reidar    in Foredrag/artikler

Et høydepunkt i evangelienes beretninger om Jesu liv på jorden, er Peters dramatiske bekjennelse ved Cæsarea Filippi. Peter bekjente: «Du er Kristus, Den Levende Guds Sønn.» Jesus svarte og sa til ham: «Salig er du, Simon Bar-Jona, for kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg, men Min Far, Han som er i himmelen.” Og Jesus ga et løfte: ”Jeg sier også til deg at du er Peter, og på denne klippen vil Jeg bygge Min menighet. Og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.” (Matt 16,16-18).

”Jeg vil bygge Min menighet,” sa Jesus. Det greske ordet som er oversatt ”menighet”, er ekklesía. Det er i utgangspunktet et vanlig ord. Rett frem betyr det ”kalt ut”. I klassisk gresk kan det brukes om en lovlig sammenkalt byforsamling. Slik kan det også brukes i Det nye …

Tags: , ,

25
mai

Menighetsbyggere

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

Guds rike bygges gjennom «givere» i ordets bredeste mening, mennesker som har lært at «det er saligere å gi enn å ta imot».

Det har vært sagt mye om den kristne menighet som et sted hvor sårede og haltende mennesker skal kunne finne tilflukt, et sted hvor der er plass for den svake. Det forbildet Jesus ga, viser oss at det er viktig. Han hadde øye for den som ikke klarer seg selv, og den som andre overser.

Tags: , ,