Posts Tagged ‘målsetting’

9
sep

Apostolisk målsetting

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

Begynnelsen på høstsemesteret er ofte en tid til å tenke målsetting både for menigheter og misjon. For mange er det opplagt at det fremste målet er å se flere mennesker frelst og lagt til menigheten.
Da Paulus skulle formulere målet for sin og sine medarbeideres tjeneste, var det tydelig at menneskers frelse ikke på noen måte var et sluttmål, men høyst et delmål.

Tags: ,