Posts Tagged ‘Lovsang’

22
aug

«Så Kristi kropp bygges opp» – 1

   Posted by: reidar    in Prekener/bibeltimer

«Hvordan ser en moden menighet ut?» spørres det i denne prekenen med henvisning til ordene i Efeserbrevet om Kristi kropp som skal bli «det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde». Prekener er den første i en serie på tre i forbindelse med at eldsterådet i Kristkirken i Bergen legger frem et utkast til strategidokument for menigheten frem mot 2020.

Tags: , , , , ,

25
mai

Gjentakelsens hemmelighet

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

For noen år siden var jeg til stede på en ”planlagt kulturkollisjon”. Et av byens fremste kor deltok med perler fra klassisk kirkemusikk. En av byens unge lovsangsledere med team ledet forsamlingen i en liten serie av det mange vil kalle karismatiske lovsanger. Etter møtet fikk jeg en hyggelig prat med et av kormedlemmene. Hun var full av velvilje og hevdet at det var nyttig for korsangerne å erfare på nært hold noe av den lovsangen som brukes så flittig i mange forsamlinger i vår tid.

Tags: ,