Posts Tagged ‘lekfolk’

– Your business is your ministry, sier Rich Marshall. Han har vært pastor i trettifem år, men er det ikke lenger. Men menigheten lønner ham likevel. For den har innsett at Marshall har et budskap med adresse til mange mennesker langt ut over dens egne grenser. Det er ikke tale om evangelisering. Men det dreier seg om å sette langt flere kristne fri til den tjeneste Gud har kalt dem til – men som menighetene kanskje har glemt er en fullverdig tjeneste.

Tags: , ,