Posts Tagged ‘Leif Hetland’

20
des

Livet i Guds farskjærlighet

   Posted by: reidar    in Anmeldelser

Leif Hetland: Himmelsk perspektiv. Hermon Forlag, 2012

Det handler om å se. På slutten av innledningen lover forfatteren sine lesere at «det er en eventyrlig ferd som venter deg!» Pappa «kommer til å vise deg hvem Han er. Og Han kommer til å vise deg hvem du selv er. Og Han kommer til å vise deg den lykkelige avslutningen Han har lagt fremfor alle sine barn».

Tags: , , ,