Posts Tagged ‘Leer-Salvesen’

29
jan

Ja til dåp

   Posted by: reidar    in Anmeldelser

Paul Leer-Salvesen: Et ja/Eit ja,
Den gruppen lesere som kanskje er den mest aktuelle, er unge som vurderer konfirmasjon og dermed dåp for å være med på det. Jeg vil tro at denne boken vil ha sin største misjon nettopp blant slike og være et kjærkomment redskap for prester og kateketer som får veilede dem.

Tags: ,