Posts Tagged ‘lederskap’

7
jan

Profiler som vil prege 2011

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

Kan det være at vi rett og slett ikke har kristenledere som har dimensjoner til å være med å prege 2011? Eller: Kan det være at Gud gir, men at vi ikke tar imot? For det er vanskelig å se at Gud ikke fremdeles skulle gi ledere.

Tags: , ,

30
sep

La hundre blomster blomstre!

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

”Når jeg leser i Bibelen om nådegavene i forsamlingene,” skrev professor Carl Fr. Wisløff for mange år siden, ”da er det som om jeg ser inn i en skjønn hage, med blomster i alle farger – men i rik harmoni.” Er ikke det et bilde av det en forsamlingsleder drømmer og ber om? Kanskje ikke alltid. For det hender vel at vi fanges opp av krav til effektivitet og målbare resultater. Da er ikke veien lang til å sammenligne seg med andre og gripes av stolthet når vi er en smule bedre enn dem, eller av mindreverdsfølelse når vi ikke når opp.

Tags: , , ,