Posts Tagged ‘Landa Cope’

23
okt

Kalt til å disippelgjøre nasjoner

   Posted by: reidar    in Anmeldelser

Landa L. Cope: The Old Testament Template: Rediscovering God’s Principles for Discipling all Nations

Først selve tittelen. Ordet ”template” var nytt for meg. Men med en ordbok er det lett å finne ut at det betyr mal eller mønster. Copes hensikt er, sier hun, å gi en introduksjon til ”det gammeltestamentlige mønsteret” – hva nå det er! Men hun knytter det altså direkte til misjonsbefalingen i den formen vi har fått den i Matteus 28,18-20. Slik vi har lært det mer og mer de siste årene, er befalingen mer grensesprengende enn at det skal vinnes disipler fra alle folkeslag. Det er folkeslagene som skal disippelgjøres!

Tags: , ,

10
okt

Sju fjell å vinne

   Posted by: reidar    in Foredrag/artikler, Kronikker i Dagen

Bill Bright hadde noe å dele med Loren Cunningham: «Loren, jeg vil gjerne vise deg det Gud har vist meg.» De to satt der med samme budskapet! Tre uker senere hørte Darlene Cunningham Francis Shaffer på fjernsyn, og han kom med den samme listen, den som senere er blitt kjent som de sju fjellene, og som er blitt den modellen for samfunnstransformasjon mange forskjellige retninger har adoptert.

Tags: , , , ,

Det er skammelig at noen menigheter fremdeles forkynner at virkelig tjeneste er den som skjer fra prekestolen. Det er tøys. Prekestoltjenestene skal hjelpe folk med å oppdage og bli effektive innen deres egne innflytelsessfærer. Men den store majoriteten av folk skal tjene utenom prekestol og de femfoldige tjenestene. … Når du begrenser sann tjeneste til de femfoldige tjenestene, gjør du 95 prosent av menigheten irrelevant. (Sunday Adelaja i ChurchShift)

Tags: , , , , , , ,