Posts Tagged ‘juleevangeliet’

22
des

En annerledes julepreken

   Posted by: reidar    in Prekener/bibeltimer

Kristi sinn – han fornedret seg selv. Filipperne 2,5-11.
Vi feirer ikke jul uten juleevangeliet slik Lukas har gitt oss det i kapittel 2 eller juledag uten Johannes 1 om Ordet som ble menneske. Men her har jeg valgt en annen tekst til en høytidsgudstjeneste. Apostelen Paulus kan også forkynne julens glade budskap.

Tags: ,