Posts Tagged ‘jul’

22
des

En annerledes julepreken

   Posted by: reidar    in Prekener/bibeltimer

Kristi sinn – han fornedret seg selv. Filipperne 2,5-11.
Vi feirer ikke jul uten juleevangeliet slik Lukas har gitt oss det i kapittel 2 eller juledag uten Johannes 1 om Ordet som ble menneske. Men her har jeg valgt en annen tekst til en høytidsgudstjeneste. Apostelen Paulus kan også forkynne julens glade budskap.

Tags: ,

28
apr

Religion folk vil ha

   Posted by: reidar    in Anmeldelser

”Når vi om noen år ser tilbake på det første tiåret av det 21. århundre, vil vi se at religion har spilt en av hovedrollene i norsk og vestlig populærkultur. … vi … omgir oss med et populærkulturelt univers der de religiøse referansene myldrer,” hevder forfatterne av denne boken. Og de leder oss rett inn i en spennende reise der debatten om sekulariseringen av samfunnet vårt i høyeste grad må nyanseres. Visst svekkes det organiserte religiøse liv, men det innebærer ikke at vi er mindre religiøse eller at religion som fenomen er døende.

Tags: , , , , ,

30
des

Revitalisering av høytidene

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

Humanetikerne hevder at offentlige kristne markeringer og religionsfrihet ikke lar seg forene, mens Venstre-politikeren Abid Raja mener at vi bør beholde både jul, påske og Kristi himmelfartsdag som nasjonale høytidsdager.
Vi for vår del drømmer om en revitalisering av de kristne høytidene. Det kan bli et sentralt bidrag til en revitalisering av vår kristne arv.

Tags: , , ,