Posts Tagged ‘jødedom’

8
des

Verdensreligioner på norsk mark

   Posted by: reidar    in Anmeldelser

Knut A. Jacobsen (red.): Verdensreligioner i Norge

Det religionsmangfold som preger verden som helhet, er nå også norsk virkelighet. Alle verdensreligionene har de siste årene etablert et solid nærvær her.
Dette er først fremst en fagbok for dem som studerer religionsvitenskap, men i en tid preget av debatt om det flerkulturelle samfunn, er den nyttig for alle som engasjerer seg i den.

Tags: , , , ,