Posts Tagged ‘Jesu oppstandelse’

2
des

Et levende håp – en uforgjengelig arv

   Posted by: reidar    in Prekener/bibeltimer

Det kristne håp er ikke som andre håp! er påstanden i denne prekenen.
Det nye livet, kall det kristenlivet eller Kristuslivet, er innholdsbestemt: Vi er gjenfødt ”til et levende håp”! Et håp må ha noe med fremtid og kanskje noe med nåtid å gjøre. Et levende håp må være noe langt mer enn håp i hengende snøre. Det må være noe mer enn vage tanker om at ”det vil vel kanskje, hvis vi er heldige, hvis lykken smiler til oss, gå bra”.

Tags: , , ,