Posts Tagged ‘Isaacs’

Enhet og bønn er to av nøklene for å se en by eller et område forvandlet av Gud. Pastor John Isaacs i San Jose i California har som mål å forene så mange kristne som mulig til kontinerlig forbønn for hele San Francisco Bay. Isaacs har vært opptatt av mobiliseringen til bønn i mange år og var selvsagt sentral i det massive Light the Bay-fremstøtet i 2000.

Tags: , ,