Posts Tagged ‘helbredelse’

14
sep

God bok om god Gud

   Posted by: reidar    in Anmeldelser

Bill Johnson:
Gud er god
Han er bedre enn du tror
Proklamedia 2017
Heft. 195 sider

”De fleste troende bekjenner at Gud er god”, hevder Bill Johnson og føyer til at det blir de nødt til, for det står i Bibelen: ”Smak og se at Herren er god”. Likefullt aner mange ikke rikdommen i Guds godhet, og de har ikke grepet den nye epoke i Guds plan som begynte med Jesus. Mange av oss har ikke forandret tenkemåten vår til å samsvare med Guds kunngjorte plan om fred og velvilje. Ved å feiltolke den blir det lett til at vi forventer og tillater at ting Jesus aldri ville ha tillat, skjer rundt oss. Og Jesu gode vilje glemmes.

DEBATT OM HELBREDELSE

Johnson går rett inn i oppgjør med tanke- og talemåter som raskt dukker frem, ikke minst der samtalen eller debatten dreier seg om helbredelse. Ja, Gud er god; han er far. …

Tags: , ,

17
jul

Helbredelses-boom

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

Jeg lærte et nytt ord nylig: ”helbredelses-boom”. Det handlet om noe som har skjedd de to siste årene i en av landets menigheter. Aldri før har de sett så mange helbredelser som nå. De av oss som har ventet på slike meldinger, gleder oss og takker Gud.

Tags:

7
jun

Minneord ved John Wimbers død

   Posted by: reidar    in Reportasjer/intervjuer

I siste delen av 1980-årene og store deler av 90-årene fikk John Wimber og Vineyard-bevegelsen stor betydning også i deler av nordisk menighetsliv. Jeg velger å legge ut en artikkel fra 1987 – se «Visitt i Wimbers vingård» – og minneordet ved Wimbers død et tiår senere. Her følger minneordet.

Tags: , ,

7
jun

Visitt i Wimbers vingård

   Posted by: reidar    in Reportasjer/intervjuer

I siste delen av 1980-årene og store deler av 90-årene fikk John Wimber og Vineyard-bevegelsen stor betydning også i deler av nordisk menighetsliv. Jeg velger å legge ut en artikkel fra 1987 og en annen som ble skrevet som minneord om Wimber et tiår senere. Her følger først min «forhåndsomtale» før første såkalte Vineyard-konferanse i Bergen og Wimbers senere besøk i Sverige.

Tags: , ,

29
mai

Den nesten perfekte forbrytelse

   Posted by: reidar    in Foredrag/artikler

Det er en uløselig del av evangeliene at Jesus ga sine disipler både et forkynneroppdrag og autoritet og kraft til å helbrede og drive ut onde ånder. Og de gjorde det, først de tolv, så de sytti. Hvordan henger det sammen at dette i så liten grad setter sitt preg på den kristne kirke i dag?

Tags: ,