Posts Tagged ‘Guds rike’

30
nov

… evangeliet om riket skal forkynnes …

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

«Kirken har i stor grad erstattet evangeliet om riket med evangeliet om frelse». Det er pastor Bill Johnson i Bethel-menigheten i Redding i California som utfordrer. Noen vil avvise hele problemstillingen.

Men hør først Johnsons forklaringer på hva dette dreier seg om. «Evangeliet om frelsen fokuserer på å få mennesker frelst og til himmelen». «Evangeliet om riket fokuserer på å forvandle liv, byer og nasjoner gjennom Guds herrevelde her og nå». (Gud er god, side 49).

Selvfølgelig er de to fokuseringene vevd inn i hverandre, men begge er gyldige sider av menighetens kall. Vi forkynner frelsesbudskapet; vi forkynner evangeliet om riket. Eller gjør vi ikke det? Kan Johnsons diagnose være korrekt også i vår eller våre sammenhenger?

Jesus sa: «Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme».

Guds rike er kommet nær; det var budskapet …

Tags: , , , ,

16
mar

Større visjoner

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

Guds frelse er for hele mennesker, inkludert kroppen! Og individet tilhører en sammenheng Gud er etter: «Tro på Herren Jesus, så skal du og dine bli frelst». Fra storfamilien til byen, til distriktet, til nasjonen. Det er det misjonsbefalingen i Matteus handler om – å disippelgjøre nasjoner.

Tags: , , , , , ,

24
apr

Guds rike? Hvor?

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

De siste årene har jeg etter beste evne prøvd å forkynne og undervise om både kongen og riket. Da har jeg oppdaget gang på gang at bortsett fra ”komme ditt rike”-bønnen i Fader Vår, er der ett utsnitt av et bibelvers nesten alle ser ut til å kunne: ”Guds rike er inne i dere” (Luk 17,21). Ja, slik står det mer eller mindre likt i Norsk Bibel 88, Bibelen Guds Ord, DNB 19c30, Svensk Bibel 2000 og sikkert flere.

Tags:

12
apr

Om å jobbe i Guds rike

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

Jeg undrer meg over hvor fastlåst språkbruken er når det gjelder «arbeid i Guds rike». Eneste form for fornyelse er at det vakre ordet «arbeide» ofte blir byttet ut med det platte ordet «jobbe». Det kan vi kanskje leve med. Men det vi ikke bør leve med, er forestillingen om at virkelig arbeid i Guds rike er det som utføres av profesjonelle arbeidere, primært prester, pastorer, evangelister og misjonærer.

Tags: , , ,

7
jan

Guds rike er kommet nær

   Posted by: reidar    in Foredrag/artikler

Det radikalt nye er at dette Gudsriket, dette himmelske rike, er kommet nær. Det er virksomt her og nå – i evangeliene der hvor kongen, Jesus, var – og der de han ga myndighet, var og virket. De fikk oppdraget. ”Han kalte sammen de tolv og ga dem myndighet over alle onde ånder og makt til å lege sykdommer. Så sendte han dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede syke” (Luk 9,1-2). Det stoppet ikke med det. I følge Jesus selv var det det samme riket som skulle forkynnes også etter hans død og oppstandelse og himmelfart, ja, like til han kommer igjen.

Tags: , , , ,

15
apr

No livnar det i lundar

   Posted by: reidar    in Prekener/bibeltimer

For noen tiår siden slo det ikke feil: Når våren kom i luften og bjerketrærne fikk de først skjær av grønt, sang kristne mennesker med iver «No livnar det i lundar, no lauvast det i lid …» Men det ble ofte med de to-tre første versene. Og slik gikk en glipp av en fargerik teologisk Gudsrikeforkynnelse. Der er sterke grunner for å synge alle de tolv versene!

Tags: , ,

4
nov

På jorden slik som i himmelen – 7

   Posted by: reidar    in Ukategorisert

Her kommer neste artikkel i serien om «På jorden slik som i himmelen». Den handler om hvordan Gud bruker menigheten og den enkelte for å fremme sitt rike og fullførelse av misjonsbefalingen. Noen av konklusjonene er ikke uten videre i pakt med vanlige meninger. Gi respons! Hjelp meg til å forbedre hele artikkelserien.

Tags: , , , ,

6
jun

Fargerikt om Guds rike

   Posted by: reidar    in Anmeldelser

Erling Thu:
Draumar frå Guds hjarte
Folk Media, 2008
130 sider

draumar-fra-guds-hjarte”Tiden er fullkommet, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet!” var hovedtema for Jesu forkynnelse. Guds rike og det parallelle uttrykket himmelriket preget Jesu virksomhet. ”Han forkynte evangeliet om riket,” heter det flere ganger. Og han forventet at det skulle fortsette: ”Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.”

Dette riket er virksomt her og nå der Jesus er. En serie med lignelser viser at det skal vokse. Og en dag skal det stå fullkomment. Disiplene lærte av Jesus å be: ”Komme ditt rike!” Det er en bønn om at det skal komme blant oss her og nå – mer og …

Tags: