Posts Tagged ‘Guds bilde’

Er dette sant? «Ikke én … ikke én … ikke en eneste» holder mål. «Alle … alle … alle har syndet». Det er sant! Men for apostelen er det bare ouverturen til den guddommelige symfoniens finale. «Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus» (Rom 3,22-24).

Tags: , , , , , ,

13
jun

Skapt i Guds bilde – til mann og kvinne

   Posted by: reidar    in Prekener/bibeltimer

En vielsestale med tekst fra Matteus 19,4-6
Skapt i Guds bilde. Mann og kvinne. Mannlig og kvinnelig. To kjønn – ikke ett og slett ikke flere. “Derfor,” sa Jesus – nettopp fordi Gud gjorde dem til mann og kvinne, “skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Så er de da ikke lenger to, men ett kjød.”

Tags: , ,