Posts Tagged ‘generasjoner’

7
jul

Hvor ble de av, de brennende tenåringene?

   Posted by: reidar    in Anmeldelser

Carl-Henric Jaktlund: JESUS GIKK VIDERE og menigheten står igjen

Det er en klok og viktig bok som tar opp en problemstilling vi ikke har råd til å overse. Selvfølgelig bør ungdomsledere lese den. Men den er vel så viktig for godt voksne menighetsledere – ja, for alle voksne troende. Skal de gode rådene følges opp, vil det kreve nye og spennende bånd mellom generasjonene.

Tags: , , ,

14
okt

Alminnelig menighet

   Posted by: reidar    in Anmeldelser

Per Eriksen:
Deilig er hjorden
– en hyllest til flergenerasjonsmenigheten
Verbum Forlag 2009
138 sider

Deilig er hjordenPer Eriksen er pastor i Fredrikstad Frikirke og en flittig skribent. Nå har han skrevet en hyllest og kjærlighetserklæring til det han karakteriserer som sitt ideal: ”En helt alminnelig menighet, for helt alminnelige mennesker.” Det er en varm bok og et ømt forsvar for en menighet som har som ideal å inkludere alle generasjoner. Han polemiserer ikke mot dem som har andre idealer. Eriksen ”ønsker at alle gode krefter skal lykkes. Landet vårt er stort nok til å romme alle typer menigheter.”

Det er sikkert riktig. Men det er vanskelig å tro annet enn at Eriksens ideal, en menighet med rom for alle generasjoner, bør være retningsgivende for de fleste menigheter. Flertallet av forsamlingsledere har antakeligvis et mer eller mindre uttalt ønske om …

Tags: ,