Posts Tagged ‘forsamling’

7
jun

Menighet, kirke, forsamling

   Posted by: reidar    in Foredrag/artikler

Et høydepunkt i evangelienes beretninger om Jesu liv på jorden, er Peters dramatiske bekjennelse ved Cæsarea Filippi. Peter bekjente: «Du er Kristus, Den Levende Guds Sønn.» Jesus svarte og sa til ham: «Salig er du, Simon Bar-Jona, for kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg, men Min Far, Han som er i himmelen.” Og Jesus ga et løfte: ”Jeg sier også til deg at du er Peter, og på denne klippen vil Jeg bygge Min menighet. Og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.” (Matt 16,16-18).

”Jeg vil bygge Min menighet,” sa Jesus. Det greske ordet som er oversatt ”menighet”, er ekklesía. Det er i utgangspunktet et vanlig ord. Rett frem betyr det ”kalt ut”. I klassisk gresk kan det brukes om en lovlig sammenkalt byforsamling. Slik kan det også brukes i Det nye …

Tags: , ,