Posts Tagged ‘farskjærlighet’

20
des

Livet i Guds farskjærlighet

   Posted by: reidar    in Anmeldelser

Leif Hetland: Himmelsk perspektiv. Hermon Forlag, 2012

Det handler om å se. På slutten av innledningen lover forfatteren sine lesere at «det er en eventyrlig ferd som venter deg!» Pappa «kommer til å vise deg hvem Han er. Og Han kommer til å vise deg hvem du selv er. Og Han kommer til å vise deg den lykkelige avslutningen Han har lagt fremfor alle sine barn».

Tags: , , ,

16
aug

Finner fred i Guds farskjærlighet

   Posted by: reidar    in Anmeldelser

Mark Stibbe: Far, hvor er du? Om farsfravær og farshjerte. Prokla-Media, 2012

«Far, hvor er du?» er nok en omfattende beskrivelse av det budskap Stibbe og The Father’s Heart Trust ønsker å formidle gjennom kurs, seminarer og møter. Utgangspunktet er at vår generasjon, ikke minst i den vestlige verden, opplever det Stibbe kaller en pandemi av farløshet.Sterk forkynnelse av Gud som Far.

Tags: , , , ,