Posts Tagged ‘evangelium’

7
des

Ord som blir til frelse

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

Onsdag morgen var jeg på Pastoralnettets bønnemøte. Rolf Helén Iversen åpnet møtet. Han leste fra Apostlenes gjerninger 11 om engelens beskjed til offiseren Kornelius. Han skulle tilkalle Peter. For «han skal tale til deg med ord som blir til frelse for deg og hele ditt hus», lovte engelen.
Apostlenes gjerninger gir oss et utførlig referat av hvilke ord det var som ble til frelse.

Tags: , ,