Posts Tagged ‘disippel’

28
nov

Mobiliserer til sann og sunn evangelisering

   Posted by: reidar    in Anmeldelser

David Platt: Følg meg. Kalt til å dø – kalt til å leve.
Dette er en bok som vil gagne alle kristne og mobilisere til sann og sunn evangelisering. En del ivrige evangelister vil i første omgang mislike den eller bagatellisere den – eller etter å ha lest denne anmeldelsen, holde seg borte fra den. Men jeg utfordrer nettopp dere – jeg beundrer iveren deres – til å lese den!

Tags: , , , , ,

22
nov

Kall til disippelskap

   Posted by: reidar    in Anmeldelser

Hvem er interessert i en hel bok om lydighet? Ordet finnes fremdeles, men har for de fleste en negativ klang. Blant kristne er det ikke annerledes. Forkynnere skyr det av skrekk for å bli oppfattet som loviske. Andre kristne ser også ut til å ha glemt at det er et viktig ord i Bibelen, ofte knyttet sammen med tro. Paulus beskriver for eksempel målet for sin tjeneste som “å virke troens lydighet”.

Tags: , , ,