Posts Tagged ‘dåp’

29
jan

Ja til dåp

   Posted by: reidar    in Anmeldelser

Paul Leer-Salvesen: Et ja/Eit ja,
Den gruppen lesere som kanskje er den mest aktuelle, er unge som vurderer konfirmasjon og dermed dåp for å være med på det. Jeg vil tro at denne boken vil ha sin største misjon nettopp blant slike og være et kjærkomment redskap for prester og kateketer som får veilede dem.

Tags: ,

31
mar

Eller vet dere ikke?

   Posted by: reidar    in Prekener/bibeltimer

En påskepreken – med tekster hentet fra 1. Kor 15,1-7 og Rom 6,3-5.
Etter god gammel kirkelig skikk skal gudstjenestene på de store høytidsdagene brukes til å forkynne de store og grunnleggende frelsessannheter. Det har jeg gjort i førti år. Og jeg skal ikke hoppe over det i år heller. Men jeg vil sprenge det litt og bli litt mer undervisende enn skikken tilsier.

Tags: , , , ,