Posts Tagged ‘C. P. Wagner’

Finnes det apostler i dag? Og om de finnes – hvem er de og hva gjør de? 15. september 2001 arrangerte Karismatisk Forum et lørdagsseminar sammen med Menighetsfakultetet om «Apostler og aposteltjeneste i historisk og aktuelt perspektiv». Reidar Paulsen holdt et av foredragene. Det ble sammen med andre artikler om «Apostelgaven» publisert i Refleks 1-1 2002.

Tags: , , , , ,