Posts Tagged ‘bibeltekst’

Noen ord om å være forkynner av Guds ord, om hva en preken er, om å være en god tilhører – respekt for oppdraget, respekt for Skriften, respekt for tilhørerne.
Tanker om prekentyper og forberedelse til å forkynne, om den «mystiske» erfaring av å bevege seg fra å arbeide med en taus tekst til at samme teksten begynner å arbeide med predikanten. Det flere tusen år gamle ordet blir et nå-ord som brenner i predikantens hjerte.

Tags: , , , ,