Posts Tagged ‘barn’

24
jan

Økumenisk samtale om mann, kvinne og barn

   Posted by: reidar    in Anmeldelser

“Er ekteskapet og barnet et tema for Over Alt, et tidsskrift til kristen spiritualitet og åndelig veiledning?” spør redaktøren, Joachim Grün, og svarer selv: “Jeg tror at alle lesere vil svare når de har lest bladet: Ja visst er det det! Ja, så sant vårt åndelige liv har med vår kropp og vår identitet som kvinne og mann å gjøre, og med vår kamp for det svakeste, barnet. Ja, så sant ekteskapet er et guddommelig mysterium, en hemmelighet, som det greske ordet ‘mysterion’ oversettes til norsk med, men som kan oversettes med ‘sakrament’. Ja, hvis Bibelen åpenbarer Gud som sentrum for selveste urekteskapet. Ja, hvis Kristus virkelig ‘er’ og ikke bare ‘symboliserer’ brudgommen for kirken, sin brud. Ja, hvis sex og ånd henger sammen. Ja, hvis Den hellige Ånd i oss vil forvandle vår kropp!”

Tags: , , , , , ,