Posts Tagged ‘Babel’

31
jan

Søk byens velferd

   Posted by: reidar    in Prekener/bibeltimer

For noen dager siden hadde jeg en spennende kveld sammen med en gruppe unge menn. Mot slutten av samtalen ble det vist til et vers fra Det gamle testamente, et sånt vers som vi liker å sitere, Jer 29,11: ”For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp.”

Jeg kunne ikke la være å peke på at det verset hører hjemme i en sammenheng som advarer mot å tro på samtidens lykkeprofeter og spåmenn eller på egne drømmer om raske inngrep fra Gud. Men nettopp sammenhengen gir oss et fasinerende bilde av hva menigheten kan bety for byen den er satt i av Herren.

Tags: , ,