Posts Tagged ‘avskjedstalen’

Vinteren og våren 2012 er prekentekstene for gudstjenestene i Kristkirken i Bergen hentet fra Jesu avskjedstale slik vi finner den i Johannesevangeliet 13-17. Mitt første bidrag i serien handler om det første av løftene om talsmannen, Den hellige ånd – Johannes 14,15-26.

Tags: , , ,

Skal du på gudstjeneste i Kristkirken i Bergen en eller flere ganger denne vinteren og våren? Der skal det ”prekes” gjennom Jesu avskjedstale slik vi har den gjengitt i Evangeliet etter Johannes fra 13,31 og ut kapittel 17. Det er et intenst referat av det siste Jesus hadde å dele med sine nærmeste før arrestasjonen, før korsfestelse og død. Da er dette artikkelen for deg – en forberedelse til aktiv lytting til Guds ord.

Tags: ,