Posts Tagged ‘Ånden’

Vinteren og våren 2012 er prekentekstene for gudstjenestene i Kristkirken i Bergen hentet fra Jesu avskjedstale slik vi finner den i Johannesevangeliet 13-17. Mitt første bidrag i serien handler om det første av løftene om talsmannen, Den hellige ånd – Johannes 14,15-26.

Tags: , , ,