Posts Tagged ‘økumenikk’

2
nov

Økumenikk på hjemmebane

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

Selv om ordet økumenikk ikke hører til i manges dagligtale, er selve saken, kristen enhet, kontinuerlig aktuell. Den møter de fleste av oss, ikke i økumeniske erklæringer og dokumenter, men i møte med naboen som hører til en annen forsamling eller kristen bevegelse. Da testes våre holdninger, våre ord og våre handlinger.

Tags: , ,

Kun for bergensere. Historisk. Det følgende er et foredrag jeg holdt i Predikantringen i Bergen 14. mars 1993. Det var kort tid etter Levende Ord Bibelsenter ble etablert i byen – men før Kristkirken, før Norkirken, før Pionerkirken og DELK-menigheten ble til. Det var før Pastoralnettet og inspirasjonen fra Ed Silvoso. Den etterlyste DAWN-rapporten kom i 1995.
Er det mulig at et sytten år gammel innlegg fremdeles kan bety noe for de troende i byen?

Tags: , , , ,