Archive for the ‘Prekener/bibeltimer’ Category

28
nov

I begynnelsen var Ordet

   Posted by: reidar Tags: , , , ,

I begynnelsen var Ordet.
Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
Han var i begynnelsen hos Gud.
Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til.

Emnet vi har fått i dag, er nummer fem i Ed Silvosos liste over hindringer for transformasjon, for fornyelse og vekst og forandring og fremgang for Guds rike i verden.
Jeg vil ikke si hva hindringen er – nå. Men jeg kommer til den etter hvert.

Er dette sant? «Ikke én … ikke én … ikke en eneste» holder mål. «Alle … alle … alle har syndet». Det er sant! Men for apostelen er det bare ouverturen til den guddommelige symfoniens finale. «Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus» (Rom 3,22-24).

Ed Silvoso er en av dem som har inspirert og motivert kristne til å be om og arbeide for en gjennomgripende forvandling av samfunnet. Det har han gjort i mange land. Med flere tiårs erfaring har han rik bakgrunn for å undervise om bønneevangelisering og transformasjon. Et par ganger har jeg hørt ham vise til hindringer som må ryddes bort for å komme videre på den veien. Kristkirken i Bergen har utfordret meg til å ha fem hindringer som tema for fem gudstjenester.
Preken nummer 2 i en serie som etterhvert blir fem prekener.

Ed Silvoso har inspirert og motivert kristne til å be om og arbeide for en gjennomgripende forvandling av samfunnet. Det har han gjort i mange land. Med flere tiårs erfaring har han rik bakgrunn for å undervise om bønneevangelisering og transformasjon. Et par ganger har jeg hørt ham vise til hindringer som må ryddes bort for å komme videre på den veien. Kristkirken i Bergen har utfordret meg til å ha fem hindringer som tema for fem gudstjenester.
Preken nummer 1 i en serie som etterhvert blir fem prekener

1
des

Gudstjeneste hele uken

   Posted by: reidar Tags: , , , , ,

Hvis noen skulle fortelle deg at her er der noe du kan gjøre for å glede Gud, han som har gjort deg til sin ved sin store barmhjertighet, ville du gjøre det da? Hvis noen skulle si at her er det du kan gjøre for å gjøre Guds vilje og behage ham, ville du da gjøre det? Men det er jo nettopp det apostelen forteller oss!

Tema fra den apostoliske trosbekjennelse: Én linje fra 2. trosartikkel: «sto opp fra de døde tredje dag» og én linje fra 3. trosartikkel: «legemets oppstandelse og det evige liv».

«Kristus er førstegrøden». Selve ordet betinger en fortsettelse. Førstegrøden er det første som blir modent og høstes fra en åker. Men der kommer mer – av samme art – fra samme åker. Er det derfor apostelen i denne sammenhengen er opptatt med å kalle Kristus et menneske? De dødes oppstandelse er «kommet ved et menneske». Og «de som hører Kristus til», er mennesker. Og på en eller annen eller flere måter må hans oppstandelse danne mønster for vår.

Vinteren og våren 2012 er prekentekstene for gudstjenestene i Kristkirken i Bergen hentet fra Jesu avskjedstale slik vi finner den i Johannesevangeliet 13-17. Mitt første bidrag i serien handler om det første av løftene om talsmannen, Den hellige ånd – Johannes 14,15-26.

22
des

En annerledes julepreken

   Posted by: reidar Tags: ,

Kristi sinn – han fornedret seg selv. Filipperne 2,5-11.
Vi feirer ikke jul uten juleevangeliet slik Lukas har gitt oss det i kapittel 2 eller juledag uten Johannes 1 om Ordet som ble menneske. Men her har jeg valgt en annen tekst til en høytidsgudstjeneste. Apostelen Paulus kan også forkynne julens glade budskap.

Det forkynnes og skrives mye om bønn – og godt er det. Det meste gjelder den enkeltes bønn. Bibelen har imidlertid også rike løfter til felles bønn. En venn minnet meg nylig på noe jeg selv hadde glemt: at jeg for mange år siden hadde en prekenserie om fellesbønn, menighetsbønn. Serien er merket av sted og tid: Bergen Frikirke høsten 1990 – men den har kan hende noe å gi til lesere i 2011 osv.