Archive for the ‘Anmeldelser’ Category

26
apr

Kreativt misbruk av etiopisk evnukk

   Posted by: reidar Tags:

Buch-Hansen, Kartzow, Solevåg (red.): Metodemangfold og Det nye testamentet.
Ordene i overskriften på anmeldelsen, «skapende misbruk», har jeg lånt av andre. Jeg så den først for mange år siden i forbindelse med moderne teologers bruk av Dietrich Bonhoeffers tanker. Men ordene meldte seg tidlig under lesningen av en bok som bibellesere klarer seg godt uten.

29
jan

Ja til dåp

   Posted by: reidar Tags: ,

Paul Leer-Salvesen: Et ja/Eit ja,
Den gruppen lesere som kanskje er den mest aktuelle, er unge som vurderer konfirmasjon og dermed dåp for å være med på det. Jeg vil tro at denne boken vil ha sin største misjon nettopp blant slike og være et kjærkomment redskap for prester og kateketer som får veilede dem.

16
jan

Nåde, nåde, nåde!

   Posted by: reidar Tags: , , ,

Brennan Manning: De elendiges evangelium. Hermon Forlag 2013.
Forfatterens «haltende forsøk på å gi et hint om Guds brennende kjærlighets overveldende realitet. Som en gammel gruvearbeider som har vasket ut sin egen strøm av minner, har jeg gått til Skriften for å lytte til Guds åpenbaring om seg selv … Mysteriets hemmelighet er at Gud alltid er større. Uansett hvor stor vi tenker at Han er, er Hans kjærlighet alltid større».

2
jan

Liten bok om stort emne

   Posted by: reidar Tags: , ,

Jens Oscar Jensen og Nicolai Strøm-Olsen (red.): Dialog er svaret på alt. Frekk Forlag 2013.
Boken er et samarbeidsprosjekt mellom Samarbeidsrådet for Tros- og Livsynssamfunn (STL) og forlaget. De har samlet seks artikler som alle handler om dialog eller rapporterer om høyst forskjellige dialogprosjekt eller forsøk.

12
des

Oppdatert kristentro

   Posted by: reidar Tags: ,

En bok ”for dere som er nysgjerrige og som lurer på om kristen tro kan tilby en troverdig forståelse av livet, og om en slik tro er forenlig med et vitenskaplig verdensbilde”. Et utgangspunkt for forfatterne er at hvis troen skal ha relevans, må den være oppdatert, løpende integrere ny kunnskap og formuleres på nytt for hver generasjon.

David Platt: Følg meg. Kalt til å dø – kalt til å leve.
Dette er en bok som vil gagne alle kristne og mobilisere til sann og sunn evangelisering. En del ivrige evangelister vil i første omgang mislike den eller bagatellisere den – eller etter å ha lest denne anmeldelsen, holde seg borte fra den. Men jeg utfordrer nettopp dere – jeg beundrer iveren deres – til å lese den!

8
aug

Ujevnt om Åndens gaver

   Posted by: reidar Tags: , , , ,

Frank M. Matre: Åndens gaver for hverdagskristne.
«Er det behov for enda en bok om Den Hellige Ånd?» spurte pinsepredikanten Frank Martin Matre seg selv. Hans eget svar var ja. «Min oppriktige mening er at den kristne kirke kunne vært sterkere, mer strategisk, mer nytestamentlig og mer guddommelig,» lyder begrunnelsen hans.

Her gjelder det ikke et lærespørsmål en kan ta lett på. Altfor mye står på spill. Chan medgir at dette er en bok «som handler om å si ja til en Gud som det ikke alltid er lett å forstå». Uten at han siterer det direkte sier han med litt andre ord det reformatorene sa om Skriften som eneste regel og rettesnor for tro, lære og liv. For det gjelder ikke våre ønsker, lengsler eller følelser, men om Gud som skal ha siste ord.

«Evangeliet om en ny skapning synes ikke å ha nådd oss – eller i hvert fall ikke blitt mer enn dråper av viten i et stort hav av kunnskap. Derfor forteller vi andre historier om Gud og definerer oss selv etter andre standarder enn kjærlighet utøst og utsendt for verden. Det er feil fortelling fortalt, og resultatet er at Jesus verken blir sett, trodd eller etterfulgt», sier forfatteren av denne boken og hjelper oss finne den rette fortellingen.

2
mai

Uventede og ubedte erfaringer

   Posted by: reidar Tags:

”Hva skjer når mennesker med relativt tradisjonell tro har uventede erfaringer av ekstraordinær karakter?” spør MF-professor i religionsfilosofi Henriksen og etnolog Pabst i boken de har skrevet sammen med utgangspunkt i utførlige intervjuer med en rekke personer ”med erfaringer som man kan kalle ikke-hverdagslige, ekstraordinære; eller, med et mer ladet ord: paranormale”.