28
sep

Kvalifisert til tjeneste

   Posted by: reidar   in Meninger om mangt

Der er en voksene visshet om at alle troende er kalt til å tjene Gud der han har plassert dem i samfunn, arbeidsliv og studium. Det er gammel viten, men har vært halvt skjult – overskygget av dem som har hatt sin hovedtjeneste bak kirkens og misjonens fire vegger. Visst har begge leirer egenart. Men de har mer som binder dem sammen enn det som skiller dem. La meg bruke førstegenerasjon av ”kristne” tjenere for å illustrere: 

Kunnskap

Var der 11 eller 12 av dem, eller 200 eller 500+? Jeg tenker på dem som opplevde de  40 døgnene 1. påskedag til Kristi himmelfarts dag. Det er tydelig at de skal sendes ut, og at deres tjeneste er kunnskapsbasert. Jesus underviste dem: ”Så står skrevet, at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag” – ikke et forkortet evangelium, men forankret i frelseshistorien – ”og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av” – misjonsoppdraget, det universelle.

Kjennskap

De førti dagene var et slags intensivseminar, men også noe langt mer. Det som betydde mer for deltakerne var simpelthen Jesus – han arrangerte en serie med møter, noen med enkeltmennesker, mange med små grupper, en gang med mınst 500. De ble forvandlet, reddet fra fortvilelse til levende vitner. Kunnskapen ble til kjennskap.

Kvalifisert?

Sett med briller fra 2017 burde vel flokken fra de 40 dagene være mer kvalifisert til tjeneste enn noen senere:

De hadde omfattende kunnskap.

De hadde levende kjennskap.

Og ikke minst: De hadde misjonsoppdraget.

Kraft

Men de var ikke kvalifisert! De fikk beskjed. De 40 skal bli til 50 dager. Der var noe som manglet. ”Dere skal bli i byen til dere blir ikledd kraft fra det høye”. Jesus utdyper med litt andre ord: ”Men dere skal få kraft idet Den hellige Ånd kommer over dere” – det må til, skal de bli hans vitner! Og det ble realitet på den 50-ende dag. Fra da av var disiplene kvalifisert til tjeneste, det være bak prekestolen så vel som på markedsplassen.

Vi vet at disse to løftene gjelder Den hellige Ånd. Men det er interessant at Jesus i begge tilfeller bruker ordet ”kraft” – disiplene skal bli ikledd kraft, kraft skal komme over dem. Det greske ordet er ”dynamis”. Studiebibelen foreslår at det betyr ”kraft, makt, styrke, kraftgjerning, hærstyrke” og ber oss sammenligne med vårt ord ”dynamitt”. I tre av evangeliene og i Paulus-brevene brukes ordet så ofte at kunne fristes til kalle det for ”En bok om kraft”.

Trykt som ”I fokus” i Dagen 28. september 2017

Tags: , , , , ,

This entry was posted on torsdag, september 28th, 2017 at 09:56 and is filed under Meninger om mangt. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One comment

Tor Jacob Moe
 1 

Priset være Herren!
Takk for at når vi ber om DHÅ så vil Herren gi oss det vi trenger så vi kan få peke på Nåden i Kristus!

oktober 31st, 2017 at 14:01

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment