14
sep

God bok om god Gud

   Posted by: reidar   in Anmeldelser

Bill Johnson:
Gud er god
Han er bedre enn du tror
Proklamedia 2017
Heft. 195 sider

”De fleste troende bekjenner at Gud er god”, hevder Bill Johnson og føyer til at det blir de nødt til, for det står i Bibelen: ”Smak og se at Herren er god”. Likefullt aner mange ikke rikdommen i Guds godhet, og de har ikke grepet den nye epoke i Guds plan som begynte med Jesus. Mange av oss har ikke forandret tenkemåten vår til å samsvare med Guds kunngjorte plan om fred og velvilje. Ved å feiltolke den blir det lett til at vi forventer og tillater at ting Jesus aldri ville ha tillat, skjer rundt oss. Og Jesu gode vilje glemmes.

DEBATT OM HELBREDELSE

Johnson går rett inn i oppgjør med tanke- og talemåter som raskt dukker frem, ikke minst der samtalen eller debatten dreier seg om helbredelse. Ja, Gud er god; han er far. Men om Johnson hadde behandlet sine barn slik noen hevder Gud gjør med sine, ville han bli meldt til barnevernet. Noen ser Gud bak det når mennesker får kreft eller når det skjer naturkatastrofer, eller han tillater det.

Der slike tanker får rom mister vi evnen til skille mellom den ene gode Guds rettledning – ”jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod” – og motstanderens onde gjerninger” – ”tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge”. Vi ødelegger også evnen vår til å re-presentere Jesus, Guds godhet, for verden.

NYTESTAMENTLIGE BRILLER

Bill Johnsons mål for boken er mye videre. ”Det er på tide å granske hva vi tror på, og å finne ut hva Bibelen egentlig lærer oss om Guds natur. Det koker egentlig ned til dette – at mange har forkastet den klare åpenbaringen av Guds natur som vi kan se i personen Jesus Kristus”.

Det gjør forfatteren gjennom tolv kapitler. Det første, konflikten om godhet, har jeg alt omtalt. De neste handler om begynnelsen og ikke minst om å lese Det gamle testamente med nytestamentlige briller (absolutt noe å bryne seg på). Dernest om Guds herlighet, kjærlighet krever dom og vi har en far.

SKYLDER VERDEN TRE TING

Neste kapitel er et høydepunkt (og et anstøt for noen): ”Jesus Kristus, perfekt teologi”- han er Guds vilje personifisert. Og han gjør under, tegn og helbredelser som den som hele tiden er Gud, men handler som Åndsfylt menneske.

Etter viktige tanker om Guds vilje og menneskets frie vilje og menighetens kall tar Johnson oss med inn i familiens avskjedsdager rundt farens død. I den avsluttende delen av boken sier forfatteren at han tror han skylder verden tre ting, et møte med Gud, et forbilde, og et budskap med gode nyheter.

IKKE UBERØRT

”Gud er god” er en god bok for alle som er villig til å la seg teste og utfordre når det gjelder holdning, handling og praksis – først og fremst om tegn, under og helbredelse – og litt annet i tillegg. Ingen kan vel gå videre uberørt?

 

Trykt i Dagen 13. september 2017

 

 

Tags: , ,

This entry was posted on torsdag, september 14th, 2017 at 17:48 and is filed under Anmeldelser. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment