27
jul

”Be for … alle i ledende stillinger”

   Posted by: reidar   in Meninger om mangt

”Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker” skrev apostel Paulus og ga en prioritet for menigheten, ”framfor alt”. Han gir oss solid grunn for den bønnen. For den Gud vi ber til, ”vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne”.

Den faste grunn er Kristus ”han som ga seg selv som løsepenge for alle”. Er der noen bønn vi med visshet kan vite er etter Guds vilje, er det bønnen for et medmenneskes frelse og vekst i sannhet.

”Alle” er tre ganger nøkkelordet i denne paulinske teksten. Men midt i alle-prioriteten skyter han inn en begrensnıng: ”Be for konger og alle i ledende stillinger”. Eller er det en utvidelse?

Konger er mennesker. Det samme er statsråder, stortingskvinner og –menn og andre ledende på alle samfunn-arenaer og plan. Noen er  troende; andre ikke. Selvsagt er de inkludert i bønnen for alle mennesker. Vi vil gjerne være med på be dem til frelse om de ikke er der ennå.

Men deres særegne plass på bønnelisten er en annen. Den gjelder at deres lederskap skal føre til at ”vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over”.

”For myndighetene er Guds tjenere”, heter det et annet sted. ”For det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som finnes, er innsatt av Gud”.

”Det er noe spennende på gang i dette landet” leser vi i lederartikkelen i Forbederen (nr.3, 2017). ”Det er ikke bare i naturen det våres. Det er en bønnevekkelse på gang”. Det lille bladet er kanskje selv et vitnesbyrd om det. Bønn for alle går sammen med Bønnetjenesten for Norge, og de trykker Nasjonalt Bønneråds opprop om Bønn for valget 2017.

Jeg tror lederartikkelen har rett. Stoffet som følger, er et vitnesbyrd om at bønn for konger og alle i ledende posisjoner – og selvsagt de livs- og samfunnsområder de har innflytelse på – løftes frem i bønn, sterkt og vedvarende, lokalt, regionalt og nasjonalt.

Men der er mer å innta. Få tak i Forbederen. Les om hva tre på Stortinget nevner om hva de ønsker i bli bedt for. Bladet bringer navn på alle representantene. Finn ut hvem av dem du skal ta bønneansvar for. Les om vår tids kamp mot slaveri, om bønn for media, om kampen for menneskeverdet og bioteknologiens utfordringer.

Jeg sier igjen: Få tak i Forbederen (www.bonnforalle.no) Bli informert og inspirert.

 

Trykt som I Fokus i Dagen 27. juli  2017

Tags: , , ,

This entry was posted on torsdag, juli 27th, 2017 at 11:06 and is filed under Meninger om mangt. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment