26
jul

Et kall til bønn og faste

   Posted by: reidar   in Anmeldelser

Lou Engle & Dean Briggs:
Jesus-fasten
Mykbind 237 sider
Hermon Forlag 2017

Nesten enhver positiv betydning av ordet karismatisk passer på Lou Engle. Han er selv en frukt av Jesus-vekkelsen. I dag motiverer han skarer av unge mennesker til bønn for en ny, dypere Jesus-vekkelse. ”Dette er mandatet jeg er blitt gitt for livet mitt: å reise opp generasjoner med ’åndelige stridsmenn’ som er villig til å gå inn i langvarig faste og bønn med sikte på gjennombrudd i kampen mot ondskapens åndehær i himmelrommet”. Mange kjenner til storsamlingene inspirert av Engle, den største i Washington DC i år 2000 med 400 000 deltakere.

VERDENSVEKKELSE

Slik flere og flere evangelikale, og enda mer karismatiske forkynnere, tror Engle på at Joel-profetien Peter viste til på pinsefestens dag i Jerusalem, skal få en strålende verdens-vekkelse som glitrende finale. Engel tror dagen er nær. Mens vi venter og lengter etter å se oppfyllelsen, kalles vi til et liv etter Joels bok 2: ”Blås i horn på Sion, rop ut en hellig faste, kunngjør en høytidssamling!”

BØNN FØRST

TheCall kalles bevegelsen. Profetien taler om et folk som reiser seg (”det har aldri hatt sin like”). Engel finner forbildene i døperen Johannes og i nasireer-bevegelsen i Israel. Han trekker også linjene til bønnebevegelser og vekkelser i vår tid, og til det som skjer i Israel i vår tid. Og han sier på sin måte det vi stadig hører: ingen vekkelse uten bønn først. ”Vekkelse går foran Jesu gjenkomst. Bønn går forut for vekkelsen. Vi har kommet fram til denne dørterskelen”.

FØRTI DAGERS FASTE

Men Lou Engel sier mer. Allerede i 2. kapittel, Vekkelsens brennpunkt, blir han utfordret på hvilket budskap han ville bære frem hvis han visste at han kunne nå frem til alle det angår. Dypt grepet svarer han: ”Jeg ville oppfordre hele planeten til å gå inn i en førtidagers faste!” utbrøt jeg. Av all min kraft ville jeg bønnfalle alle jordens nasjoner om å forplikte seg til en massiv, langvarig faste som skulle gjentas regelmessig over flere år. Jeg er drevet til å tro at dersom vi gjør det, vil vekkelse bryte ut overalt. Den vil være ustoppelig.

BØNNELIV I VEKST

Ja, Lou Engel sier mer. Det annonseres på bokens forside, Jesus-fasten, og i undertittelen. Hele boken bekjentgjør forfatternes hovedsak, faste og aller helst 40dagers-utgaven. Den er i en forstand ensporet. Men saken belyses fra mange kanter. Boken vil utfordre og kanskje irritere. Så langt jeg forstår, er bønnelivet i Norge i vekst for tiden. Kanskje denne boken vil gi viktige innspill både til dem som omfavner den, og til dem som tar til seg deler av den. Den gir oss alle en anledning til å bli kjent med en viktig leder. Boken vil utfordre og kanskje irritere. Så langt jeg forstår, er bønnelivet i Norge i vekst for tiden. Kanskje denne boken vil gi viktige innspill både til dem som omfavner den, og til dem som tar til seg deler av den. Langt på vei er den en selvbiografi av Engel.

VEDLEGG

Boken inneholder et vedlegg: Hvordan skal vi faste og hvordan bør vi be? Boken har to forfattere. Dean Briggs dukker opp to-tre ganger, men jeg-personen er Engle, så jeg har valgt å bruke ham som forfatter. Tomas Øvergaard har sørget for en god oversettelse.

Trykt i Dagen 26. juli 2017

Tags: , , , ,

This entry was posted on onsdag, juli 26th, 2017 at 13:45 and is filed under Anmeldelser. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

2 comments so far

Øyvind Hansen
 1 

Høres ut som en svært viktig bok. En bok som kanskje møter den lengselen mange sv oss lever med. Du anmelder den slik at jeg får lyst til å kjøpe den. Bra du anbefaler den, Reidar!

juli 26th, 2017 at 22:30
Tor Jacob Moe
 2 

Med «På de syke skal de legge sine hender» i hendene lar jeg meg overbevise av deg til å gjøre som Øyvind!

oktober 31st, 2017 at 14:43

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment