16
mar

Større visjoner

   Posted by: reidar   in Meninger om mangt

Det hender jeg legger ut en setning eller to på Facebook, ofte et sitat, noe jeg synes er godt sagt, noe som setter bedre ord på noe jeg selv synes er viktig og riktig. Jeg hører ikke til dem som oversvømmes av «like». Men jeg innrømmer at jeg sender et blikk rett som det er for å se hvem som liker.

For noen dager siden la jeg ut en litt lengre sak, en presentasjon av en bok av Joseph Mattera: «Mange Kristus-etterfølgere og menigheter i dag har et visjons-problem. De er så fokusert på det individualistiske frelsesaspektet ved evangeliet at de mister det større budskapet: Guds rike. Mens individuell frelse ved tro på Kristus er startpunktet for enhver troende, er det nettopp det det er, startpunktet. For at menighetene og Kristus-etterfølgerne skal bli effektive i kulturell og sosial transformasjon, må de utvide sitt fokus fra det individuelle perspektivet og favne det korporative perspektivet: Gudsrike-fokuset som var hjertet i Jesu buskap, i apostlenes og urkirkens budskap, og som fremdeles er hjertet i Kristi menighets budskap i dag».

Jeg skal ikke si hvor mange som spanderte en tilbakemelding. Men jeg kjente de fleste navnene, de var fra inn- og utland og spredt på høyst forskjellig kirkelig grunn. Vi skal være forsiktige med konklusjoner, men mange kjenner seg igjen i Matteras ord. «Dette må være å treffe spikeren på hodet », skriver en kommentator.

Hvorfor hører vi lite forkynnelse av Guds rike? Jesus proklamerte det som sentrum i sin forkynnelse. Det skulle forkynnes «i hele verden som et vitnesbyrd for alle folkeslag. Og så skal enden komme». Riket var kommet nær, og det gikk an å få del i det og gjøre det til førsteprioritet. Og be om mer: «Komme ditt rike». Riket bekjennes når kongen proklameres: «Jesus, Israels konge, verdens frelser».

Det vanskeligste for Vestens troende blir kanskje å svelge kritikken av individualismen. Vi forsvarer den med bibelsitat som «hver den som tror, skal bli frelst» og Gud «som vil at alle mennesker bli frelst» osv. Det er rett – og ja, det er evighetsviktig! Men det er som Mattera sier, startpunktet! Gjør vi det til noe annet, fusker vi med Ordet. For å spøke med alvorlige ting: Noen er bare opptatt av sjelers frelse, men oppdager etter en tid at Guds frelse er for hele mennesker, inkludert kroppen! Og individet tilhører en sammenheng Gud er etter: «Tro på Herren Jesus, så skal du og dine bli frelst». Fra storfamilien til byen, til distriktet, til nasjonen. Det er det misjonsbefalingen i Matteus handler om – å disippelgjøre nasjoner. Mer om det en annen gang.

Trykt som ”I Fokus” i Dagen 16. mars 2017

Tags: , , , , , ,

This entry was posted on torsdag, mars 16th, 2017 at 11:52 and is filed under Meninger om mangt. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One comment

Kåre Torbjørnsen
 1 

Hvorfor hører vi lite forkynning om Guds rike? Fordi dei som forkynne har for liten kunnskap og forståelse om dette temaet. Denne bloggen er medvirkande til å bøte på dette. «Hald fram som du stevner så skal du få møta Nordmannakongen» ropte Håkon Den Gode i slaget på Fitjar. Hald fram som du stevner så skal du få sjå framgang i forkynning av Guds Kongeriket.
Han som skriv dette er no i Eilat. Eg har nettopp høyrt Ein god venn av deg og av meg, Tony Jessen, forkynne over tema Guds rike. Sterkt og bibelsk.

mars 18th, 2017 at 14:33

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment