10
nov

For alle som er i høy stilling

   Posted by: reidar   in Meninger om mangt

Dette skrives på den dagen som skal avgjøre hvem som skal fylle det amerikanske presidentembete. Jeg kan sammen med dere studere hva norske kristenledere eventuelt ville stemt på – for det står i dag i tirsdagens Dagen.

Men uavhengig av hvem som vant, er der en påminnelse som er der hele tiden, men som aktualiseres på dager som denne. Paulus prioriterer for alltid at «det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker», og så – blant alle – skiller han ut en gruppe for spesiell bønn: «… konger og … alle som er i høy stilling» (1 Tim 2,1-2).

Hvorfor? Fordi de er syndere og trenger frelse? Det gjør de, men det er et behov de har felles med alle. Der stiller vi oss sammen med myndighetspersoner, om det så skulle være presidenten i USA! Og vi har å gjøre med den Gud «som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse».

Men der er altså noe som skiller noen ut. De «er i høy stilling» og kalles i Romerbrevet 13 «øvrigheten». Paulus sier at de «er innsatt av Gud», kalles «Guds ordning» og «er Guds tjenere». Det kan dreie seg om myndigheter like fra presidenten til politikonstabelen på hjørnet. De har en tjeneste, et embete, og det er innsatt av Gud uansett om den som fyller det er troende eller ei. (Og en dag må de gjøre regnskap for sin «embetsførsel», enten de er troende eller ei).

Oppfordringen til bønn «for konger og for alle som er i høy stilling» knyttes til disse offentlige tjenestene eller embetene. De skal ivareta og verne samfunnet «så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet». Det er Guds vilje for samfunnet. De styrende skal være til ros for det gode og skrekk for det onde. Kort sagt her: Be for dem, og: «Gi alle det dere skylder dem: skatt til dem som har krav på skatt, toll til dem som har rett til toll, frykt til dem som skal fryktes, ære til dem som bør æres» Rom. 13,7).

Vi ber om velsignelse for konge, regjering, storting og beskyttelse og visdom for alle i høy stilling landet vårt. For mange vil det være vel så viktig å be for lokale politiske og administrative ledere. Profeten Jeremia konsentrerte noe av denne bønnen til byen Herren hadde ført dem til. «Søk den byens velferd som jeg har bortført dere til, og be for den til Herren!» Og fortsettelsen lyder: «For når det går den vel, så går det dere vel». Gud ville til og med at det skulle gå Babel vel! Det dreier seg om samme sak: «Så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet».

Trykt som «Synspunkt» i Dagen 10. november 2016

Tags: , , , ,

This entry was posted on torsdag, november 10th, 2016 at 11:37 and is filed under Meninger om mangt. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment