8
sep

Vi som liker amerikanere

   Posted by: reidar   in Meninger om mangt

Enkelte ord og uttrykk melder seg ofte for tanken. For meg er «sammen» et slikt ord, og «sammen med alle de hellige», uttrykket. De er hentet fra en formaning til bønn: «Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap».

Det er en sterk korreksjon til moderne individualisme som henviser troen til en privat sfære. Å bli frelst innebærer å bli lagt til: «Hver dag la Herren til nye som lot seg frelse». NT gir oss mange bilder av den virkelighet vi blir delaktig i. En gren som ikke er i et tre, et lem som ikke er del av et legeme, en stein som ikke er en del av en bygning – meningsløst!

Fellesskapet er konkret – «de hellige» kaller apostelen det oftest. De har Ånden, troen og del i kjærligheten. Likevel er der mer å gripe fatt i. Kristi kjærlighet har større dimensjoner som vi kalles til å fatte og erfare. I denne sammenhengen er vi ikke bare avhengig av Gud som hører bønn, men av de andre, «sammen med alle de hellige». Skal vi vokse, er vi avhengig av Gud, men også av «de hellige».

Fullkomment blir det den dag Gud gjør alle ting nye. Da skal vi se at de helliges samfunn har et historisk sus og et geografisk brus: «Mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelriket».

Men her og nå formanes vi til å fatte og kjenne Kristi kjærlighet. Og redskapet er «alle de hellige». Da får vi begynne med de lokale hellige. Sammen får vi søke anledninger til å dele vitnesbyrdet om vår del av innsikt om og erfaring av Kristi kjærlighet. Fortellingen om det de hellige har hørt og sett og erfart, utdyper og forklarer Ordet.

For mange gir formaningen lyst til å søke dypere inn i Kristi kjærlighet ved å «lytte» til de hellige i generasjoner før oss. I Dagen pekes det ofte med rette på verdien av den luthersk-rosenianske arven. Gid blikket kunne løftes og nå videre enn det!

For meg har oppfordringen også skapt lengsel etter å høre vitnesbyrdet fra de hellige fra andre deler av verden. Moderne kommunikasjon gir oss store muligheter til det. Når jeg via Åpne Dører hører de forfulgtes røst, fatter jeg og ser mer hva Kristi kjærlighet er. Og jeg kjenner en bit av det som overgår all forstand, når jeg møter meksikaneren Poncho Murgula, Brian Burton i Thailand, King Flores i Filippinene, Barbara Chan i Hong Kong og enda til USA-amerikanere (Michael Brown og Vaughn McLaughlin er riktignok afro-amerikanske). Men Bill Johnson er vaskekte hvit amerikaner, og hans vitnesbyrd styrker Kristi kjærlighet for meg.

 

Trykt som «I fokus» i Dagen 8. september 2016

Tags: ,

This entry was posted on torsdag, september 8th, 2016 at 10:18 and is filed under Meninger om mangt. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment