18
aug

Et liv i kamp og motstand

   Posted by: reidar   in Anmeldelser

Surprise SitholeSurprise Sithole
med David Wimbish:
En stemme i natten
Hermon forlag, 2016
Mykbind 216 sider

”En stemme i natten” er både bokens tittelen og den dramatiske opptakten til beretningen om og av Surprise Sithole. Han vokste opp i en landsby i Mosambik, sønn av foreldre som var heksedoktorer. Alt forandret seg den natten femtenåringen hørte den intense stemmen som insisterte på at han måtte komme seg ut av hjemmet og landsbyen: ”Hvis du ikke drar, kommer du til å dø.”

VENDEPUNKTET

Sammen med en jevnaldrende gir han seg ut på en lang reise, på villspor, men sett i etterkant, ledet av den Jesus han fremdeles ikke kjenner. Ut av jungelen møter de mennesker som alt er varslet av Gud om guttene som kommer. Det blir vendepunktet som leder til det dramatiske livet og den fargerike tjenesten. Mangfoldet kunne godt illustreres ved kapitteloverskriftene. De handler både om hva og hvor og hvem han ledes til og tjener med.

UTDANNELSE

Noe av det slående ved Sithole er hans frimodighet eller kanskje begeistrede lydighet! Han begynner å vinne mennesker for Jesus og etterlater seg tidlig levende menigheter. Menighetsplantingen er frukten av evangelisering. Det begynner før han får seg en egen bibel – og lenge før han får sin etterlengtede teologiske utdannelse. Da er det morsomt at han ikke bare får bekreftet bibelfortellingene han har brukt, men også at han måtte luke ut noen som viser seg å ikke være bibelske.

KAMP OG MOSTAND

Boken har rikelig med stoff om ledelse, om tegn og under og mektige inngrep fra Gud. Det er ikke tale om enkeltepisoder, men går som en klangbunn under hele beretningen. Men den svarer ikke et øyeblikk til det herlighetsbildet noen tegner straks helbredelse nevnes, for ikke å snakke om dødesoppvekkelser. Sitholes liv er et liv i kamp og motstand. Bakgrunnen er ofte mørk og dyster; dette handler også om borgerkrigens Mosambik og årene etter. Likevel er det en bok om seier og lyset som er sterkere enn mørket.

OASE

Sithole har vært i Norge flere ganger og havnet også som del av debatten rundt Oase. Boken er selvsagt ikke noe innlegg i debatten – den kom ut på engelsk i 2012! Men boken anbefales uansett hvor en måtte befinne seg i diskusjonen. Jeg innrømmer uten videre at jeg mener Surprise Sithole er troverdig. Mye av kritikken ser ut til å være et  uttrykk for en kamp mellom verdenssyn eller virkelighetsoppfatning. Den hittil dominerende europeiske oppfatningen har mistet synet for den åndelige virkelighet, eller i kristen sammenheng redusert dens rom.

Kanskje Sitholes virkelighetsoppfatning er nærmere den bibelske enn vår. Hans vitnesbyrd er da en røst fra den stadig voksende del av den kristne menighet. Så lytt på ham! Visst heter boken ”En stemme i natten”, men kanskje den kan bli en stemme som bringer lys i vårt mørke.

Trykt i Dagen 18. august 2016

Tags: , , , , ,

This entry was posted on torsdag, august 18th, 2016 at 10:45 and is filed under Anmeldelser. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One comment

Karin Jakobi
 1 

Så glad for den positive anmeldelsen! Gleder meg til å få tak i boka. Tror du har rett i at han er mer på Guds «linje» enn vi i vesten. Takk!

august 18th, 2016 at 19:44

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment