6
jul

Bønn om vekkelse

   Posted by: reidar   in Meninger om mangt

Ber du om vekkelse? Der er mange som gjør det. Kanskje har det aldri vært så mange bedende noen gang før som nå i landet vårt. En rekke nyere og eldre nettverk for bønn har vekkelse som prioritet. Bønnemøter vies ropet til Gud om vekkelse. Vi vil tro at mange bønner fra lønnkammeret inkluderer emnet. Sammen er vi mange. Og vi minner hverandre om Guds løfter om svar på bønn: «Det er makt i de foldede hender» (Karismatisk: «Det er makt i de løftede hender»).

Hva er det vi ber om? Så langt jeg kan se det, finner vi ikke ordet «vekkelse» i Bibelen. Vi finner ord som handler om å våkne opp og lignende. Men selve oppvåkningen, vekkelsen, er ikke et ord som en gang for alle kan defineres bibelsk. Mange kan ha velfunderte og noen ganger nyttige meninger om det. Andre kan (synes kanskje vi) ha dårligere fundert bruk av ordet.

Jeg har lenge hatt en idé som jeg bare sporadisk har fulgt opp. Muntlig og på en rekke andre måter (sosiale medier) ville jeg spurt så mange som mulig av dem som ber om vekkelse: «Hva mener du med vekkelse? Hva er det du vil se etter som bønnesvar?»

Andre har vært inne på samme tanke. Joseph Mattera forteller i en ny artikkel: «En gang etter at en nasjonal leder hadde talt om behovet for at menigheten ber om vekkelse, rakte jeg opp hånden og spurte ham: `Hvilken hensikt er det som gjør at vi trenger vekkelse?` Han ble forvirret av dette enkle spørsmålet og kunne ikke svare på det».

Min erfaring er at mange famler etter svar. Men gjør det noe? Poenget er vel ganske enkelt at det viktigste er at folk ber? Sikkert, men der er kanskje et par tanker verd ettertanke?

Når vi leser NT, er det ofte en viktig ingrediens der flere skal be sammen. Menigheten i Jerusalem fikk høre om forfølgernes trusler. «Da de andre hørte det, ba de til Gud med ett sinn og én stemme». De var enige! Slik bønn krever ikke bare at bederne taler til Gud, men at de taler med hverandre. 1930-oversettelsen er enda mer fargeglad: «Da de hørte det, løftet de samdrektig sin røst til Gud». De var drektige sammen (unnskyld uttrykket), men det ble der mektig svar på.

Det er verd å snakke seg sammen – NTs menigheter talte sammen for å gå forent inn i bønnen. Selv om vi alle taler om vekkelse, er det ikke sikkert vi snakker om det samme.

Den andre tanken burde hatt mer plass her: Kan det være at våre definisjoner av vekkelse er for små og trange, at Herren venter på å vise oss mer av sine planer for mennesker, by og land? Gud er så god at han noen ganger gir det vi ber om – selv om hans ønske var noe langt mer.

Trykt som «I fokus» i Dagen 6. juli 2016

Tags: , ,

This entry was posted on onsdag, juli 6th, 2016 at 10:20 and is filed under Meninger om mangt. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment